Skip to content

No.36 大館城西門跡

日本語English简体字繁體字ภาษาไทย한국어

本丸の西口にあり、一般に西門と称しました。随時門(ずいじもん)ともいい、通常は閉ざしていたので、開かずの門ともいわれていました。門の横に土塁が南北に続き、門の本丸側は枡形となっていて、近くに武器庫がありました。門の外側の橋がかかっている内堀を渡ると三ノ丸で、そこには重臣が住み、年貢米・扶持米を保管する蔵屋敷がありました。戊辰戦争のとき、盛岡藩兵の攻撃を受け、城代佐竹大和(義遵)はこの門から退去しました。

Odatejo Nishimon Ruins(Castle Gate Ruins)

Located west of the main enclosure, the gate was generally referred to as the“Nishimon”. Also called “Zuijimon” The gate was kept closed under ordinary circumstances, and was sometimes called the “gate that doesn’t open.” With earthen ramparts running from north to south, there was also an armory inside the gate. Sannomaru was located past the moat bridge from the outer gate. This was where the chief vassals resided. It was equipped with a storehouse to hold the annual rice tax and rice stipends. Castle keeper Satake Yamato (Yoshiyuki) escaped from this gate when it was attacked by Morioka clan warriors during the Boshin War.

大馆城西门遗址

主城的西口,一般称之为西门。也称为随时门,由于平常不开放,也被称为不开门。门旁筑有土堡垒纵贯南北,门的主城一侧为折线形(2个90度折角)通路,附近设有武器库。经由门外的桥渡过内护城河就是三之丸,那里不但是要臣的住处,专门用来保管年贡米(城主用米)及扶持米(家臣用米)的仓库也设置在此。戊辰战争时,遭受盛冈藩军的攻击,代理城主人佐竹大和(义遵)就是从此门撤退。

大館城西門遺址

位於本丸(在日式城池的組成中,最主要的那座)西口處,一般稱之為西門。也稱為隨時門,由於平常不開放,也被稱為不開門。門旁築有土壘縱貫南北,與門靠近本丸那一側的土壘形成枡形(日式城池中,第一道門與第二道門之間的方形廣場),附近設有武器庫。經由門外的橋渡過內護城河就是三之丸,那裡不但是要臣的住處,專門用來保管年貢米及扶持米(支付給家臣的米糧)的倉庫也設置在此。戊辰戰爭時,遭受盛岡藩軍的攻擊,代理城主人佐竹大和(義遵)就是從此門撤退。

ซากซุ้มประตูนิชิมองของปราสาทโอทัดเตะ

ตั้งอยู่ที่ทางออกทิศตะวันตกของป้อมปราสาทชั้นในฮองมารุ และโดยทั่วไปแล้วจะเรียกกันว่าซุ้มประตูตะวันตกหรือนิชิมอง ซึ่งเป็นประตูเฉพาะกิจ ปกติแล้วจะถูกปิดไว้ จึงถูกขนานนามว่า “ประตูที่ไม่เปิด” ถัดจากประตูไปมีคันดินที่ยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ประตูด้านป้อมปราสาทชั้นในเป็นลานกว้าง เคยมีโกดังเก็บอาวุธ ด้านนอกของประตูมีสะพานข้ามคูชั้นในและซานโนะมารุบริเวณรอบนอกชั้นที่สามอันเคยเป็นที่พักอาศัยของซามูไร ระดับสูง และเคยมียุ้งเก็บข้าวที่เป็นส่วยอากรและยุ้งเก็บข้าวที่เป็นค่าตอบแทน ในสงครามโบชินภายใต้การโจมตีของทหารฝ่ายโมริโอกะ ซาดาเกะ ยามาโมตะ(โยชิยูคิ) ผู้นำของปราสาทได้หลบหนีออกจากประตูนี้

오다테성 서문 유적

혼마루의 서쪽 출입구에 있으며 일반적으로 서문이라고 칭했습니다. 즈이지문(随時門)이라고도 하며 평소에는 닫혀 있어서 열리지 않는 문이라고도 했습니다. 문 옆에 토루가 남북으로 이어져, 문의 혼마루 쪽은 마스가타 광장으로 근처에 무기고가 있었습니다. 문 바깥쪽에 있는 내해자의 다리를 건너면 산노마루로 중신들이 살았으며, 소작료나 무사 급여용 쌀을 보관하는 창고 건물이 있었습니다. 보신 전쟁 때 모리오카번병의 공격을 받아 조다이인 사타케 야마토(요시시게)가 이 문으로 퇴각했습니다.

詳細
大館城の7つの城門
大館城門について