Skip to content

พิพิธภัณฑ์โอโระ

พิพิธภัณฑ์โอโระ
สมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญที่จับต้องได้ขึ้นทะเบียนโดยรัฐ(สิ่งปลูกสร้าง)

เรือนตระกูลซากุราบะเก่า ขึ้นทะเบียนวันที่ 8 กรกฎาคม 1999

สร้างขึ้นในปี 1933 ในฐานะคฤหาสน์ของซากุราบะ บุนโซผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีโอดาเตะ ตัวอาคารเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่น 2 ชั้นทำด้วยไม้และมีห้องแบบตะวันตก ตัวห้องมีเคียวมะ(ระยะหว่างเสา)ขนาดใหญ่กว่าปกติ มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น ระเบียงทางเดินโทโคโนะมะที่ทำจากแผ่นปูพื้นไม้ Keyaki (ต้นเซลโคว่า) ( 12.3 เมตร) ลวดลายบนประตูเลื่อนโชจิ สันหลังคาของชั้นที่ 2 ยังมีจุดชมวิว (Yagura・หอสังเกตุการณ์) รูปแบบหลังคาเป็นแบบอิริโมยะทสึคุริ (ทรงมะนิลา) คิริซึมะทสึคุริ (ทรงจั่ว) และโยซะมุเนะทสึคุริ(ทรงปั้นหยา)หลากหลายแบบ แม้จะเคยมีช่วงเวลายากลำบากสำหรับการคงรักษาสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ แต่ด้วยความรักในบ้านเกิดที่ต้องการให้เป็นมรดกสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังของนาริตะ คินจิซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ครอบครอง จึงได้เสียสละทรัพย์ส่วนตัวและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดการทำนุบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้ไว้

คิริซึมะทสึคุริ (หลังคาทรงจั่ว) หลังคาที่มีความลาดเอียงสองด้านชนกันที่ปลายสูงสุดของหลังคา สันสูงอยู่ตรงกลางเหมือนรูปแบบภูเขา
โยซะมุเนะทสึคุริ (หลังคาทรงปั้นหยา) รูปแบบหลังคาคล้ายกับปิรามิดที่ลาดเอียงครอบคลุมตัวบ้านของทุกด้านทั้ง 4 มุมจากปลายสันหลังคาทั้งสองด้าน
อิริโมยะทสึคุริ (หลังคาทรงมะนิลาหรือกึ่งปั้นหยากึ่งจั่ว) ด้านบนสร้างให้ลาดเอียงสองด้านเหมือนคิริซึมะทสึคุริ (หลังคาทรงจั่ว) ส่วนด้านล่างสร้างให้ลาดเอียงทั้ง 4 ด้านเหมือนโยซะมุเนะทสึคุริ (หลังคาทรงปั้นหยา)

大館市字中城13-3, 40.2715637, 140.56582079999998