Skip to content

ร่องรอยสถานที่กำเนิดของคาโนะเรียวจิและคาโนะโคคิจิ

ร่องรอยสถานที่กำเนิดของคาโนะเรียวจิและคาโนะโคคิจิ
ร่องรอยสถานที่กำเนิดคืออิชิดะโรสการ์เด้นในปัจจุบัน

ครอบครัวคาโนะเคยอาศัยอยู่ที่ย่านซันโนะมารุ และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของตระกูลซาตาเกะแห่งปราสาทโอดาเตะ เรียวจิ (1829~1906) เป็นนักวิชาการด้านคันจิ มีผลงานประพันธ์เรื่อง “Sankaku” ในปลายยุคการปกครองของตระกูลโตตุกาว่าและได้เน้นเรื่องให้มีการเปิดประเทศ
โคคิจิ (1865~1942) เป็นบุตรคนรองของเรียวจิ ได้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และปรัชญาที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ในปี 1898 ได้รับคำเชิญจากพวกนัตสึเมะ โซเซกิให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนมัธยมปลายอันดับ 5 ของจังหวัดคุมาโมโต้ และในปีเดียวกันในวัย 34 ปีก็ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนมัธยมปลายอันดับ 1 กล่าวกันว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในปี 1906 เข้ารับตำแหน่งคณบดีของภาควิชาวรรณคดีมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้เชื้อเชิญไนโตะ โทราจิโระผู้มีบ้านเกิดอยู่ที่คาซึโนะมาที่มหาวิทยาลัยเกียวโตและทุ่มเทเป็นอย่างมากในฐานะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ตะวันออก เขาขุดค้นผลงานของอันโด โชเอกิ, ชิซึกิ ทาดาโอะ และเซกิ ทาคาคาซึ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารไว้อย่างมากมาย เอกสารเหล่านี้ปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาไว้ใน “ห้องสมุดคาโนะ”ที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ

大館市字三の丸10, 40.2739214, 140.56320759999994